Registrace nového zákazníka


*
   
Heslo*

Heslo znovu*
Email nadřízeného
 

Kontaktní údaje

Podle vámi vyplněných údajů vám bude vytištěna faktura a certifikát na školení, proto si prosím pečlivě zkontrolujte vaše údaje!!! Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit!


Jméno*:
 
Příjmení*:
 
Titul před jménem:
Titul za jménem:
Rok narození*:
   
Telefon*:
Typ:

Firemní údaje

Firma:
IČO*:
   
DIČ:

Fakturační adresa

Ulice*:
 
Město*:
 
PSČ*:
 
Stát:

Korespondenční adresa 
(Nevyplňujte, pokud je shodná s fakturační)

Ulice:
Město:
PSČ:
Fakturu za školení odeslat
Shora uvedené údaje budou společností JABLOTRON ALARMS a.s. použity pouze za účelem organizace školení a kontaktování účastníků, vystavení certifikátů včetně evidence jejich platnosti, fakturace účastnického poplatku, distribuce pozvánek na související produktová školení, zřízení účtu v MyJABLOTRON. Zpracovány mohou být automatizovaným i ručním způsobem zaměstnanci JABLOTRON ALARMS a.s. nebo pověřenými externími zpracovateli.
* povinné položky